Obecné podmínky užívání služby CLASHING

1. Úvodní ustanovení

2. Podmínky užití Služby

3. Odpovědnost za vady

4. Povinnost mlčenlivosti, zpracování osobních údajů

5. Změny Podmínek

6. Ukončení používání Služby


7. Závěrečná ustanovení