Všeobecné podmienky užívania služby CLASHING

1. Úvodné ustanovenia

2. Podmienky používania Služby

3. Zodpovednosť za škody

4. Povinnosť mlčanlivosti, spracovanie osobných údajov

5. Zmeny podmienok

6. Ukončenie používania služby


7. Záverečné ustanovenia